Tak ,máme připraveno a může se začít.

Tak ,máme připraveno a může se začít.